O Firmie


                Ponad dwadzie?cia lat temu stworzyli?my t? mark? specjalnie dla klientów, którzy poszukuj? wyj?tkowych wyrobów z naturalnych skór i futer, a nie chcieliby, aby to co nosz? by?o powtarzalne i tuzinkowe. Od tego czasu systematycznie wzbogacamy nasz? ofert? wraz ze zmieniaj?c? si? mod?. 


Dzi?ki wspó?pracy ze znanymi na ca?ym ?wiecie firmami w?oskimi, niemieckimi, holenderskimi, i z krajów skandynawskich, mo?emy zaproponowa? Pa?stwu damsk? i m?sk? odzie? skórzan? oraz naturalne futra z najnowszych i najmodniejszych kolekcji. S? one sprzedawane w wi?kszo?ci krajów europejskich, Rosji i Ameryce. 

U nas Klienci mog? naby? oryginalne i niepowtarzalne kolekcje z wyj?tkowych i wyselekcjonowanych surowców. Pocz?wszy od p?aszczy, kurtek, ?akietów po ko?uchy, futra i galanteri? skórzan?. Sprowadzamy te? dla Pa?stwa sezonowe, oryginalne i produkowane w krótkich seriach kolekcje np. pilotki Lufthansy, kurtki skórzane Pierre Cardin,  Christ oraz Ed Hardy. Ró?norodno?? kolekcji, które oferuje Salon ETTORE Fashion umo?liwia dokonania wyboru mi?dzy nowoczesna klasyk? po??czon? z wysokiej jako?ci materia?ami jak np. w markach Trapper, Kappraun, które tworz? atmosfer? elegancji i komfortu a markami, które oferuj?c wyszukane wzornictwo wyró?niaj? si? nowoczesnym designem jak  Ed Hardy czy CHRIST, ekskluzywne marki noszone przez gwiazdy i celebrytów.


Roccobarocco Bags & Shoes

Wszelkie prawa zastrze?one. Kopiowanie tre?ci i zdj?? bez pisemnej zgody zabronione.projekt graficzny i wykonanie GeaD.pl